Blogger Widgets

Thursday, 28 July 2011

Perutusan Penasihat IKMAR sidang akademik 2011/2012.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.

Terlebih dahulu saya mengucapkan ribuan terima kasih kerana diberi peluang untuk menyampaikan sepatah dua kata di dalam blog IKMAR sidang 2011/2012  ini.

IKMAR  merupakan  sebuah  persatuan  yang dianggotai oleh  mahasiswa dan mahasiswi  dari Johor  yang  sedang  mengikuti   pengajian  mereka  di Universiti  Sains  Malaysia  ini. Persatuan anak negeri Johor USM (IKMAR) sendiri manjadi wahana untuk pembangunan siswa di universiti ini. Pembangunan siswa yang diterapkan berteraskan konsep kelestarian iaitu menekankan cabang kepada pembangunan alam sekitar, sosial dan ekonomi.
           
Persatuan  IKMAR  ini  ditubuhkan  dengan  tujuan  untuk  menjaga  kebajikan  anak-anak Johor  yang  sedang  belajar  di Universiti  Sains Malaysia  ini. Disamping  itu, persatuan  IKMAR  juga  ditubuhkan  dengan  tujuan  untuk  untuk  menjadi  salah sebuah  persatuan  yang terbaik di universiti  ini dalam  bahagian  akademik, kerja-kerja sivil  dan  kerja-kerja  sosial  dan  mahu  dikenali  sebagai   sebuah  persatuan  yang  terbaik  didalam  memberi  nilai  dan  perkhidmatan  kepada  mahasiswa dan  mahasiswi  negeri  Johor  khususnya  dan  seluruh  Universiti  Sains  Malaysia  amnya. Oleh itu, pelbagai  aktiviti  turut  dijalankan  didalam  persatuan  ini  untuk  mencapai  visinya disamping menekankan aspek impak yang besar selepas setiap aktiviti yang dijalankan kerana pada pendapat saya, tidak kira sekecil atau sebesar mana aktiviti yang dijalankan, namun impak yang besar perlu dihasilkan supaya ia dapat menjana mahasiswa minda kelas pertama pada masa akan datang.

Akhir  kata,  saya  mengucapkan  ribuan  terima  kasih  kepada  semua  yang  turut  memberikan  sokongan  dan  sumbangan  untuk  persatuan  IKMAR  ini. Saya  yakin  persatuan ini akan  menjadi  pencetus  kepada  pembangunan  mahasiswa mahasiswi  dalam  pelbagai  aspek  untuk  mencapai  mahasiswa  glokal  pada  masa  akan  datang.

Sekian, terima  kasih.

“Muafakat  itu berkat”Prof. Madya Dr. Mohamad Nasir bin Mohamad Ibrahim,
Penasihat Ikatan Mahasiswa/i Johor USM (IKMAR),
Sidang akademik 2011/2012,
Universiti Sains Malaysia.

0 comments:

Post a Comment