Blogger Widgets

Thursday, 28 July 2011

Sekapur Sireh YDP IKMAR sidang akademik 2011/2012.Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam salam  1 Malaysia.

Alhamdulillah, Ikatan  Mahasiswa/I  Johor  Universiti  Sains  Malaysia  sidang  2011/2012  kembali  dengan  visi dan misi  yang  baru. Bagi  saya  dalam  menongkah  arus  pembangunan  universiti, IKMAR  merupakan  persatuan  anak-anak  negeri  yang  juga  tidak  ketinggalan  memainkan  peranan penting  dalam  merancakkan  perlaksanaan  dan  sumbangannya  kepada  pembangunan  universiti dalam aspek kelestarian .Sungguhpun begitu, barisan delegasi IKMAR pada kali ini bukan sahaja menekankan aspek kelestarian sahaja di dalam setiap aktiviti yang bakal dijalankan, malah akan menjadikan setiap satunya adalah mempunyai keistimewaan tersendiri dengan erti kata lain EKSLUSIF. Ekslusif ini menjadi satu keunikan untuk persatuan IKMAR lebih maju setapak kehadapan.

Perutusan Penasihat IKMAR sidang akademik 2011/2012.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.

Terlebih dahulu saya mengucapkan ribuan terima kasih kerana diberi peluang untuk menyampaikan sepatah dua kata di dalam blog IKMAR sidang 2011/2012  ini.

IKMAR  merupakan  sebuah  persatuan  yang dianggotai oleh  mahasiswa dan mahasiswi  dari Johor  yang  sedang  mengikuti   pengajian  mereka  di Universiti  Sains  Malaysia  ini. Persatuan anak negeri Johor USM (IKMAR) sendiri manjadi wahana untuk pembangunan siswa di universiti ini. Pembangunan siswa yang diterapkan berteraskan konsep kelestarian iaitu menekankan cabang kepada pembangunan alam sekitar, sosial dan ekonomi.